Каталог журнала

Науково-виробничий журнал “Ядерна енергетика та довкілля” публікує науково-дослідні, інженерно-технічні та експертно-аналітичні розробки у сфері радіаційної фізики, ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, радіаційного матеріалознавства, безпеки та надійності ядерно-енергетичних установок, аналітичної та радіаційної хімії, викорис- тання нанотехнологій, IT-технологій і промислових технологій та з інших напрямків досліджень, які можуть бути використані для розвитку ядерно-енергетичної галузі, а також інформує населення щодо результатів контролю та моніторингу стану довкілля. У журналі друкуються статті, які є завершеними роботами, що містять нові результати теоретичних та експе- риментальних досліджень і становлять інтерес для науково-технічних працівників ядерно-енергетичної галузі та широкого кола читачів, які цікавляться ядерною енергетикою та екологічними проблемами довкілля. Статті приймаються до друку українською, російською та англійською мовами.

Первый выпуск
Первый выпуск (in English)
Второй выпуск
Второй выпуск (in English)
Третий выпуск
Третий выпуск (in English)
Четвертый выпуск
Четвертый выпуск (in English)
Пятый выпуск
Пятый выпуск (in English)
Шестой выпуск
Шестой выпуск (in English)
Седьмой выпуск
Седьмой выпуск (in English)
Восьмой выпуск
Девятый выпуск
Десятый выпуск