Головна » Архів матеріалів

Уважаемые коллеги!

Рады сообщить Вам о выходе очередного номера научно-производственного журнала «Ядерная энергетика и окружающая среда» № 2(6) 2015 года.

Журнал приказом Министерства образования и науки Украины № 1528 от 29.12.2014 в области технических наук включен в «Перечень научных профессиональных изданий Украины» за № 353, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников направлять статьи для публикации в журнале «Ядерная энергетика и окружающая среда». Журнал выходит 2-4 раза в год. 

Е-мейл для корреспонденции:      o.a.purtov@gmail.com

СКАЧАТЬ

 

Переглядів: 237 | Додав: SileNt | Дата: 22.02.2016

18 февраля 2016 года состоялась рабочая встреча представителей ГП «ГНИЦ СКАР» с делегацией чешской компании «ÚJV Řež, a. s.».

На встрече присутствовали:

от ГНИЦ СКАР – директор В.Н. Васильченко, заместитель директора по научной работе А.Н. Масько, начальник отдела В.О. Посох, главный специалист С.В. Васильченко, главный специалист Е.М. Летков.

от ÚJV Řež, a. s. – Технический директор по международным проектам Кргоунек Владимир,  Начальник отделения оценки прочности и срока эксплуатации ÚJV Řež, a. s. Ян Вандрол, Ведущий работник науки и исследований Пиштора Владислав.

Технический директор по международным проектам Кргоунек Владимир информировал участников встречи о деятельности компании и высказал заинтересованность в поиске потенциального партнера по выполнению работ, связанных с продлением срока эксплуатации энергоблоков АЭС Украины.

ГП «Г ... Читати далі »

Переглядів: 341 | Додав: SileNt | Дата: 18.02.2016 | Коментарі (0)

22 січня 2016 підписаний договір між ДП «ДНІЦ СКАР» та ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

Договір укладено строком на 5 років щодо спільної науково-технічної діяльності за напрямками:

 • науково-технічний супровід проектування, будівництва та експлуатації конструкцій, будівель та споруд об’єктів атомної енергетики;
 • оцінка технічного стану конструкцій будівель і споруд об’єктів ядерної енергетики;
 • оцінка сейсмічної стійкості конструкцій будівель і споруд об’єктів ядерної енергетики;
 • дослідження надійності та безпеки конструкцій будівель і споруд об’єктів ядерної енергетики;
 • професійна підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів і наукових працівників;
 • проведення спільних наукових семінарів та конференцій

 

 

  ... Читати далі »

Переглядів: 289 | Додав: SileNt | Дата: 22.01.2016 | Коментарі (0)

Представники ДП «ДНІЦ СКАР» В.В. Інюшев, Г.М. Новосьолов, С.В. Васильченко з 11 по 15 січня 2016 року взяли участь у нараді проектних груп компанії «Холтек Інтернешнл» та ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань розробки технології та документації устаткування для проекту централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, включаючи питання обґрунтування безпеки.

На дану нараду було запрошено фахівців від організацій, яки приймають участь у розробки технології та документації устаткування для проекту, включаючи питання обґрунтування безпеки («Холтек Інтернешнл», ПАТ «КІЕП», ДП «ДНІЦ СКАР»), організацій, які приймають участь у розгляді та узгодженні документів (Держатомрегулювання), а також представників МАГАТЕ, які виконують контроль за окремими питаннями, пов’язаними з проектом.

На нараді були розглянуті питання щодо розробки технології та д ... Читати далі »

Переглядів: 264 | Додав: SileNt | Дата: 18.01.2016 | Коментарі (0)

Керівництво ДП «ДНІЦ СКАР» заявляє про свою прихильність принципам управління якістю науково-технічних робіт (послуг), а також про розуміння своєї відповідальності за якість випущеної науково-технічної продукції. Для цього ДП «ДНІЦ СКАР» запроваджена і підтримується система управління якістю, яка побудована на таких принципах:

– орієнтація на замовника;

– запровадження «процесного підходу» в управлінні якістю;

– систематичне і відкрите спрямовування і контролювання діяльності організації її керівництвом, відповідальність керівників всіх рівнів за забезпечення якості роботи в межах свої повноважень;

– прийняття рішень на основі аналізування фактів і інформації;

– належне виконання покладених на нього обов'язків кожним працівником з дотриманням встановлених вимог до якості його роботи;

– постійне поліпшування ефективності функціонування системи управління якістю ... Читати далі »

Переглядів: 247 | Додав: SileNt | Дата: 10.12.2015 | Коментарі (0)

18 листопада 2015 підписаний договір між ДП «ДНІЦ СКАР» та ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

Договір укладено строком на 5 років щодо спільної науково-технічної діяльності за напрямками:

 • випробування матеріалів і обладнання, що постачаються на об’єкти ядерної енергетики;
 • розроблення систем радіаційного моніторингу та радіаційної безпеки;
 • розроблення і апробація технологій і методів очистки рідких радіоактивних відходів, технологічних та скидних вод підприємств ядерної енергетики;
 • розроблення і апробація технологій і методів утилізації радіоактивних відходів;
 • розроблення та випробування захисних покриттів, засобів дезактивації для споруд, приміщень та обладнання АЕС;
 • випробування засобів індивідуального захисту персоналу атомних електростанцій;
 • виконання радіохімічного та хімічного аналізу проб різноманітних об’єктів навколишнього середовищ ... Читати далі »
Переглядів: 292 | Додав: SileNt | Дата: 18.11.2015 | Коментарі (0)

12 ноября 2015 року представители ГНИЦ СКАР – заместитель директора по научной работе Масько А.Н. и заместитель начальника отдела перспективного планирования, научно-технической экспертизы и стандартизации Пуртов О.А. приняли  участие в первом заседании Межведомственного научно-технического совета  (МНТС) при Президиуме НАН Украины по проблемам обращении с РАО.

МНТС рассмотрел следующие  вопросы:

1. О состоянии дел по обращению с радиоактивными отходами  действующих АЭС Украины

2. Проект программы деятельности ГП «Барьер» по обслуживанию хвостохранилищ отходов, которые образовались после переработки урановой руды на Приднепровском химическом заводе.

МНТС отметил:

1. ГП «НАЭК «Энергоатом» проводит большую работу по созданию современной системы обращения с РАО. На АЭС создаются комплексы по переработке жидких и твердых РАО.

2. Наиболее актуальные проблемы обращения с ... Читати далі »

Переглядів: 252 | Додав: SileNt | Дата: 17.11.2015 | Коментарі (0)

10-13 листопада 2015 року представитель ГНИЦ СКАР, заместитель начальника отдела перспективного планирования, научно-технической экспертизы и стандартизации О.А. Пуртов принял участие  в VII Международном инвестиционном бизнес-форуме по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Международный инвестиционный бизнес-форум по энергоэффективности и возобновляемой энергетики - это традиционная площадка для продуктивного диалога между бизнесом и властью, мощный инструмент налаживания международных контактов, стимул к привлечению инвестиций.

Участие в форуме и его сопутствующих деловых мероприятиях позволило позиционировать участников в качестве лидеров по продвижению глобальных идей рационального использования ограниченных ресурсов.

Согласно проекта Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, необходимо: повысить энерг ... Читати далі »

Переглядів: 263 | Додав: SileNt | Дата: 17.11.2015 | Коментарі (0)

29 жовтня 2015 був підписаний договір між ДП «ДНІЦ СКАР» та «Інститутом геології» КНУ ім. Тараса Шевченко.

Договір укладено строком на 5 років для спільної науково-технічної діяльності за основними напрямками:

 • дослідження впливу природних і техногенних процесів на об’єкти ядерної енергетики в частині вивчення геолого-гідрогеологічних умов та інженерно-геологічних властивостей ґрунтів проммайданчиків, їх впливу на стійкість споруд і безпеку роботи об’єктів ядерної енергетики;
 • аналіз та обґрунтування безпеки об’єктів ядерної енергетики в частині геологічних, геофізичних і сейсмологічних характеристик регіону навколо цих об’єктів;
 • підвищення безпеки об’єктів ядерної енергетики з метою вдосконалення систем контролю та діагностики для сейсмічного моніторингу та спостереження, геофізичного моніторингу техногенного забруднення та екологічного стану проммайданчиків

Сторони домовил ... Читати далі »

Переглядів: 307 | Додав: SileNt | Дата: 30.10.2015 | Коментарі (0)

Уважаемые коллеги!

Рады сообщить Вам о выходе очередного номера научно-производственного журнала «Ядерная энергетика и окружающая среда» №1 (5) 2015 года.

Журнал приказом Министерства образования и науки Украины № 1528 от 29.12.2014 в области технических наук включен в «Перечень научных профессиональных изданий Украины» за № 353, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников направлять статьи для публикации в журнале «Ядерная энергетика и окружающая среда». Журнал выходит 2-4 раза в год.  

Е-мейл для корреспонденции:      purtov@dnic.kiev.ua

Переглядів: 221 | Додав: SileNt | Дата: 07.10.2015 | Коментарі (0)

« 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 »