Головна » Архів матеріалів

Керівництво ДП «ДНІЦ СКАР» заявляє про свою прихильність принципам управління якістю науково-технічних робіт (послуг), а також про розуміння своєї відповідальності за якість випущеної науково-технічної продукції. Для цього ДП «ДНІЦ СКАР» запроваджена і підтримується система управління якістю, яка побудована на таких принципах:

– орієнтація на замовника;

– запровадження «процесного підходу» в управлінні якістю;

– систематичне і відкрите спрямовування і контролювання діяльності організації її керівництвом, відповідальність керівників всіх рівнів за забезпечення якості роботи в межах свої повноважень;

– прийняття рішень на основі аналізування фактів і інформації;

– належне виконання покладених на нього обов'язків кожним працівником з дотриманням встановлених вимог до якості його роботи;

– постійне поліпшування ефективності функціонування системи управління якістю ... Читати далі »

Переглядів: 224 | Додав: SileNt | Дата: 10.12.2015 | Коментарі (0)

18 листопада 2015 підписаний договір між ДП «ДНІЦ СКАР» та ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

Договір укладено строком на 5 років щодо спільної науково-технічної діяльності за напрямками:

 • випробування матеріалів і обладнання, що постачаються на об’єкти ядерної енергетики;
 • розроблення систем радіаційного моніторингу та радіаційної безпеки;
 • розроблення і апробація технологій і методів очистки рідких радіоактивних відходів, технологічних та скидних вод підприємств ядерної енергетики;
 • розроблення і апробація технологій і методів утилізації радіоактивних відходів;
 • розроблення та випробування захисних покриттів, засобів дезактивації для споруд, приміщень та обладнання АЕС;
 • випробування засобів індивідуального захисту персоналу атомних електростанцій;
 • виконання радіохімічного та хімічного аналізу проб різноманітних об’єктів навколишнього середовищ ... Читати далі »
Переглядів: 270 | Додав: SileNt | Дата: 18.11.2015 | Коментарі (0)

12 ноября 2015 року представители ГНИЦ СКАР – заместитель директора по научной работе Масько А.Н. и заместитель начальника отдела перспективного планирования, научно-технической экспертизы и стандартизации Пуртов О.А. приняли  участие в первом заседании Межведомственного научно-технического совета  (МНТС) при Президиуме НАН Украины по проблемам обращении с РАО.

МНТС рассмотрел следующие  вопросы:

1. О состоянии дел по обращению с радиоактивными отходами  действующих АЭС Украины

2. Проект программы деятельности ГП «Барьер» по обслуживанию хвостохранилищ отходов, которые образовались после переработки урановой руды на Приднепровском химическом заводе.

МНТС отметил:

1. ГП «НАЭК «Энергоатом» проводит большую работу по созданию современной системы обращения с РАО. На АЭС создаются комплексы по переработке жидких и твердых РАО.

2. Наиболее актуальные проблемы обращения с ... Читати далі »

Переглядів: 234 | Додав: SileNt | Дата: 17.11.2015 | Коментарі (0)

10-13 листопада 2015 року представитель ГНИЦ СКАР, заместитель начальника отдела перспективного планирования, научно-технической экспертизы и стандартизации О.А. Пуртов принял участие  в VII Международном инвестиционном бизнес-форуме по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Международный инвестиционный бизнес-форум по энергоэффективности и возобновляемой энергетики - это традиционная площадка для продуктивного диалога между бизнесом и властью, мощный инструмент налаживания международных контактов, стимул к привлечению инвестиций.

Участие в форуме и его сопутствующих деловых мероприятиях позволило позиционировать участников в качестве лидеров по продвижению глобальных идей рационального использования ограниченных ресурсов.

Согласно проекта Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, необходимо: повысить энерг ... Читати далі »

Переглядів: 240 | Додав: SileNt | Дата: 17.11.2015 | Коментарі (0)

29 жовтня 2015 був підписаний договір між ДП «ДНІЦ СКАР» та «Інститутом геології» КНУ ім. Тараса Шевченко.

Договір укладено строком на 5 років для спільної науково-технічної діяльності за основними напрямками:

 • дослідження впливу природних і техногенних процесів на об’єкти ядерної енергетики в частині вивчення геолого-гідрогеологічних умов та інженерно-геологічних властивостей ґрунтів проммайданчиків, їх впливу на стійкість споруд і безпеку роботи об’єктів ядерної енергетики;
 • аналіз та обґрунтування безпеки об’єктів ядерної енергетики в частині геологічних, геофізичних і сейсмологічних характеристик регіону навколо цих об’єктів;
 • підвищення безпеки об’єктів ядерної енергетики з метою вдосконалення систем контролю та діагностики для сейсмічного моніторингу та спостереження, геофізичного моніторингу техногенного забруднення та екологічного стану проммайданчиків

Сторони домовил ... Читати далі »

Переглядів: 285 | Додав: SileNt | Дата: 30.10.2015 | Коментарі (0)

Уважаемые коллеги!

Рады сообщить Вам о выходе очередного номера научно-производственного журнала «Ядерная энергетика и окружающая среда» №1 (5) 2015 года.

Журнал приказом Министерства образования и науки Украины № 1528 от 29.12.2014 в области технических наук включен в «Перечень научных профессиональных изданий Украины» за № 353, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников направлять статьи для публикации в журнале «Ядерная энергетика и окружающая среда». Журнал выходит 2-4 раза в год.  

Е-мейл для корреспонденции:      purtov@dnic.kiev.ua

Переглядів: 201 | Додав: SileNt | Дата: 07.10.2015 | Коментарі (0)

23 сентября 2015 года представители ГНИЦ СКАР: директор В.Н. Васильченко, Первый заместитель директора В.В. Инюшев и заместитель директора К.М Шевцов, приняли участие в Дне атомной энергетике «Оптимальная стратегия развития атомной энергетики: условия энергетической независимости», который традиционно проводился в рамках уже XIII Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».

 

Представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАЭК «Энергоатом», предприятий и общественных организаций, а также Европейского атомного форума и Всемирной ассоциации операторов АЭС провели панельные дискуссии по актуальным на сегодня вопросам:

 • ядерная энергетика и смена климата;
 • атомная генерация: мировой опыт и перспективы
 • приоритеты в атомной энергетике, тактика и стратегия

 

В частности, внимание было уделено антикризисным ... Читати далі »

Переглядів: 203 | Додав: SileNt | Дата: 02.10.2015 | Коментарі (0)

В рамках мероприятий по продлению сроков эксплуатации энергоблоков Запорожская АЭС добровольно прошла процедуру экологического аудита.
Экологический аудит был проведен в 2014-2015 г под научным руководством Государственного предприятия «Государственный научно-инженерный центр систем контроля и аварийного реагирования» (г. Киев).
Заказчик экологического аудита – обособленное подразделение «Запорожская АЭС» Государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом».
Основными задачами экологического аудита является:
- сбор достоверной информации об экологических аспектах производственной деятельности объекта экологического аудита и формирование на ее основе заключения экологического аудита;
- установление соответствия объектов экологического аудита требованиям законодательства об охране окружа ... Читати далі »

Переглядів: 250 | Додав: SileNt | Дата: 06.07.2015

Згідно з повідомленням прес-центру НАЕК «Енергоатом», 24 квітня 2015 року у Брюсселі було підписано контракт на поставки збагаченого урану між французькою компанією AREVA та українською НАЕК «Енергоатом».
Підписи під контрактом поставили президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський та старший виконавчий віце-президент, очільник підрозділу Mining&Front-End Олів’є Вантц.

НАЕК «Енергоатом» послідовно виконує завдання забезпечення  енергетичної безпеки України. «Підписано контракт, яким розширюється співробітництво з одним зі світових лідерів у сфері ядерних технологій - французькою компанією AREVA. Цей контракт є реальним кроком у сфері диверсифікації поставок ядерних матеріалів для  українських АЕС», - наголосив під час підписання Юрій Недашковський.

Компанія AREVA виграла конкурс не лише завдяки найпривабливішій ціновій позиції, але й мінімізованим ризикам для Енергоатома, що закла ... Читати далі »

Переглядів: 206 | Додав: SileNt | Дата: 27.05.2015 | Коментарі (0)

Українська делегація під керівництвом Голови Держатомрегулювання Сергія Божка бере участь у П’ятій нараді сторін Об'єднаної конвенції з розгляду національних доповідей про виконання зобов'язань відповідно до вимог Об'єднаної конвенції, що проходить з 11 по 22 травня 2015 року у м. Відень (Республіка Австрія).

13 травня 2015 року заступник Голови Держатомрегулювання Т. Кілочицька на засіданні 5-ї групи країн презентувала Національну доповідь України з виконання зобов’язань за  Об'єднаною конвенцією. Під час презентації було відображено прогрес щодо розвитку системи поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами в Україні та підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки в Україні за трирічний період, що минув після Четвертої наради з розгляду, надано обґрунтовані відповіді на письмові та усні запитання представників інших країн-учасниць наради, зокрема щодо:

- реалізації заходів, передбачених Загальнодержавн ... Читати далі »

Переглядів: 227 | Додав: SileNt | Дата: 27.05.2015 | Коментарі (0)

« 1 2 ... 4 5 6 7 8 »