Заява керівництва ДП «ДНІЦ СКАР» про політику у сфері якості

Керівництво ДП «ДНІЦ СКАР» заявляє про свою прихильність принципам управління якістю науково-технічних робіт (послуг), а також про розуміння своєї відповідальності за якість випущеної науково-технічної продукції.

Для цього  ДП «ДНІЦ СКАР» запроваджена і підтримується система управління якістю, яка побудована на таких принципах:

– орієнтація на замовника;

– запровадження «процесного підходу» в управлінні якістю;

– систематичне і відкрите спрямовування і контролювання діяльності організації її керівництвом, відповідальність керівників всіх рівнів за забезпечення якості роботи в межах свої повноважень;

– прийняття рішень на основі аналізування фактів і інформації;

– належне виконання покладених на нього обов'язків кожним працівником з дотриманням встановлених вимог до якості його роботи;

– постійне поліпшування ефективності функціонування системи управління якістю та загальних показників діяльності організації.

Керівництво ДП «ДНІЦ СКАР» вважає проведення політики у сфері якості своїм прямим обов'язком і розглядає її як процес, що вимагає відповідних зусиль та ресурсів і базується на аналізуванні досягнутих результатів.

Ціллю ДП «ДНІЦ СКАР» у сфері якості є постійне вдосконалення основних виробничих процесів підприємства через поліпшення системи управління якістю та забезпечення її відповідності вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

Враховуючи, що ДП «ДНІЦ СКАР» здійснює свою діяльність в сфері використання ядерної енергії, керівництво підприємства заявляє про свою прихильність принципам «культури безпеки» і робить все необхідне в межах своєї компетенції для:

– забезпечення пріоритету безпеки ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання над економічними, виробничими та науковими цілями;

– повного і безумовного дотримання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.